Alle som benytter innholdstjenester og internett levert av Trollfjord bredbånd, ble uten denne forbindelsen på lørdag, fiberstamnett ble slitt av på Rensa.

Det er Bredbåndsfylket AS som eier linjene.

Entreprenør er på saken nå, og sier at stolpe må rettes av kommunen før de kan etablere strekket på nytt i denne. Entreprenøren vil imidlertid få etablert en midlertidig kabelforbindelse i løpet av dagen, slik at innbyggerne vil kunne ha tilgang igjen så snart som mulig.

Retting av kommunal stolpe vil bli utført i løpet av dagen av en annen kommunal entreprenør.

Vi vil legge ut mer informasjon her så snart vi har ny informasjon om saken.