Eiere av eiendommer vil motta SMS-varsel en ukes tid i forkant.

Finner vi ikke telefonnummer til eiere, vil det varsles med gul varsellapp på døren eller i postkasse.

 

Husk å legge fram stige, og tilse at takstige er forskriftsmessig.

 

Når det gjelder feiing og tilsyn i fritidsboliger, regner vi med å starte dette arbeidet i juni måned.