Tjeldsund kommune har inngått en samarbeidsavtale med Ofoten Brann og Redning i Narvik, som fra midten av august vil være operative for å kunne yte feie- og branntilsynstjenester for våre innbyggere. Tiden fram til da gå med til planlegging og klargjøring av tjenesten.

 

Henvendelser om akutte forhold knyttet til ildsteder før den tid, gjøres til post@tjeldsund.kommune.no