Innbyggere i «gamle» Tjeldsund har fått nye gårdsnummer og dette er de gamle gårdsnumrene pluss 100

Dere som er fra « gamle»  Tjeldsund må opprette nye avtalegiro da det er byttet kontonummer for innbetaling.

Informasjon for å få utført dette er nederst på fakturaen.

Avgiftene som blir fakturert er vedtatt i kommunestyret.

Disse finner du her i vedlegget under artikkelen.

 

Nytt kontonummer for innbetaleing er 4760 19 74866