1. Fakturaadresse (aksesspunkt) for nye Tjeldsund kommune

Fra fakturadato 01.01.20 må faktura til nye Tjeldsund kommune inneholde følgende adresse:
Tjeldsund kommune
(Enhet som oppgis av bestiller)
Postboks 240, 9439 EVENSKJER
EHF til org.nr. 959.469.326

 

2.1. Faktura for leveranser som er utført i 2019

Faktura til Skånland kommune – Ingen endring.
Faktura til tidligere Tjeldsund kommune – Følgende presiseres:

  • Faktura som gjelder leveranser til tidligere Tjeldsund kommune i 2019 sendes tidligere Tjeldsund kommune (org.nr. 959.469.237) helst innen 16.01.20.
  • Vi stenger tidligere Tjeldsund kommunes aksesspunktet i ELMA-registeret (org.nr. 959.459.237) og regnskap for inngående faktura 31.01.20.
  • Faktura utstedes med fakturadato senest 31.12.19 (2019-leveranse)

 

2.2. Faktura for leveranser som er utført i 2020

  • Faktura som gjelder leveranser utført i 2020, må utstedes etter 01.01.20 til nye Tjeldsund kommune, med fakturadato i 2020.
  • Faktura sendes som EHF til den nye Tjeldsund kommunes aksesspunkt med org.nr. 959.469.326.