Vaksinen er gratis. 
Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose skal gis etter noen ukers mellomrom. 
Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon
Vaksinering på 123  Quick guide to the coronavirus vaccine; https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/
 
I Tjeldsund kommune er antall vaksinerte under landsgjennomsnittet. 
Spesielt i aldersgruppene 18-54 år er det mange som ikke har meldt sin interesse for vaksinering. Kommunen har tilstrekkelig med tilgjengelige vaksiner, men har måttet redusere på vaksinasjonsdager pga at få har meldt seg opp til vaksinering. 
NCrQVBRhq 2kpJ 83myAqwAK 8AKsAKtXAGGmlZewHx 6rAArwAqwAqxAW 1GAoaatlDSfJyvACrACrAAr 0MoVYKhp 5QXMp 8cKsAKsACvACrQVBRhq 2kpJ 83myAqwAK 8AKsAKtXAGGmlZewHx 6rAArwAqwAqxAW 1GAoaatlDSfJyvACrACrAAr 0MoVYKhp 5QXMp 8cKsAKsACvACrQVBRhq 2kpJ 83myAqwAK 8AKsAKtXAGGmlZewHx 6rAArwAqwAqxAW 1GAoaatlDSfJyvACrACrAAr 0MoVYKhp 5QXMp 8cKsAKsACvACrQVBRhq 2kpJ 83myAqwAK 8AKsAKtXAGGmlZewHx 6rAArwAqwAqxAW 1HAgpr 9Bw 8DrnBgDbgOcB 3gOsB 1gOsA 14Gs 1gHkmf 8PseoUnvm 80VIAAAAASUVORK 5CYII=
 
Andel av befolkning over 18 år vaksinerte med dose 1 på landsbasis er 90,9%, med dose 2 er andelen 85,2%.
I Tjeldsund kommune er 87,7% av befolkningen over 18 år vaksinert med dose 1, og 84,4% av befolkningen over 18 år vaksinert med dose 2. 
To doser gir bedre beskyttelse.
kDwtPXrdYuQAAAAASUVORK 5CYII=
 
Vi har så langt ikke oversikt over hvorfor det er lavere dekning i Tjeldsund enn gjennomsnittet for landet, men flere forklaringer er mulig
Vaksinering pt. ikke tilgjengelig etter arbeidstid
Vet ikke hvor man kan få den
Ønsker vaksine, men vanskelig å komme seg til vaksinasjonslokalet
Har utsatt det
Feil registrert adresse eller telefonnummer
Sosial angst/andre psykiske utfordringer
Ønsker ikke å vaksinere seg
 
Har du tips til tiltak for at flere skal få mulighet til å vaksinere seg? 
Del dem med oss. Enten ved å bruke hjemmesidas «Fant du det du var på jakt etter» eller ved å sende e-post til postmottak@tjeldsund.kommune.no
 
Ønsker du å bestille time til vaksinering?
Kommunen benytter Helseboka til timebestilling. Alle som oppholder seg i kommunen kan registrere seg via denne linken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 
Å registrere seg i vaksinasjonskø er gratis, du trenger ikke kjøpe abonnement i Helseboka for dette. 
Dersom det er behov for hjelp til registrering – Ta kontakt med kommunen via vaksinasjonstelefonen:  94 79 64 21. Telefonen er betjent mandager, onsdager og torsdager mellom kl 09-11.