Det bidrar til en del ekstraarbeid, samt at vi risikerer at doser kan bli forkastet fordi den som er innkalt ikke møter.

For å slippe å få SMS-innkalling fra oss, eller bidra til å tilrettelegge for at andre får innkalling raskere, må du fjerne bestilling av vaksine i Helseboka. Det kan du gjøre ved å registrere deg på nytt i Helseboka. Når du får spørsmål om du ønsker koronavaksine, takker du nei. På forespørselen om hvorfor du takker nei, krysser du av «har fått vaksine et annet sted». Dersom du har registrert deg for vaksine, men har ombestemt deg, ber vi om at du følger samme prosedyre.