Endringene går på miljøtemaet utslipp til luft og tidsfristene for å spre husdyrgjødsel etter tilskuddsordningene:

  • Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen
  • Nedlegging eller nedfelling av husdyrgjødsel
  • Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding

 

Nye frister er nå 22. august.

 

Forskrift med endringer er vedlagt.