For å klargjøre gebyrplikten, presiseres beskrivelsen av Abonnementsgebyr under § 3 Definisjoner, med følgende tillegg: «For boligeiendommer med flere boenheter skal det betales ett abonnementsgebyr per boenhet på eiendommen».

 

Formannskapet legger forslaget om endring ut på høring før endelig vedtak.

 

Forskriften som endringen gjelder, finnes her 

 

Innspill bes sendt innen post@tjeldsund.kommune.no innen 23 oktober og merkes «Innspill forskriftsendring VA» i emnefeltet.