Vi har satt opp ekstra vaksinedag torsdag 14/10. Ta gjerne kontakt om du ønsker å få satt deg opp på time til dose 1, eller ønsker å fremskynde timen til dose 2, denne dagen (dette gjelder deg som fikk 1. dose 16/9 eller tidligere). Fremskynding av dose 2 gjelder ikke for 16-17 åringer.