Oversikt over stemmegivningen i Tjeldsund ved stortingsvalget 2021

Parti

Forhånd

Valgting

Totalt

Demokratene

27

19

46

Alliansen - Alternativ for Norge

1

0

1

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger

0

0

0

Fremskrittspartiet

163

258

421

Høyre

181

214

395

Liberalistene

1

0

1

Partiet De Kristne

2

6

8

Piratpartiet

2

2

4

Rødt

40

31

71

Partiet Sentrum

4

1

5

Venstre

14

14

28

Kristelig Folkeparti

13

17

30

Miljøpartiet De Grønne

36

13

49

Senterpartiet

174

291

465

Helsepartiet

5

20

25

SV - Sosialistisk Venstreparti

57

48

105

Arbeiderpartiet

311

459

770

Industri- og Næringspartiet

2

9

11

 Totalt

1033

1402

2435

 

 

Oversikt over stemmegivningen i Tjeldsund ved sametingsvalget 2021

Parti

Forhånd

Valgting

Totalt

Senterpartiet

2

4

6

Samefolkets Parti

3

11

14

Norske Samers Riksforbund

59

45

104

Arbeiderpartiet

11

8

19

Høyre

0

1

1

Fremskrittspartiet

2

1

3

Samenes Folkeforbund

1

5

6

Nordkalottfolket

1

2

3

Totalt

79

77

156