Skole:

Tidspunkt for oppmøte:

Grov skole

Kl. 08.30

Sandstrand oppvekstsenter

Kl. 09.00

Skånland skole

Kl. 08.30

Ramsund skole

Kl. 08.15

Kongsvik skole

Kl. 08.20

 

Elever og foresatt vil få mer informasjon fra skolen vedrørende oppstart av skoleåret og rutiner for smittevern i forbindelse med pandemien.

Oppdatert informasjon om smittevern for skoler finnes på hjemmesiden til udir.no: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

 

Skoleskyss går som normalt.