Dette er i tråd med reformen "Leve hele livet", hvor mat og måltider er ett av fem innsatsområder.

De andre innsatsområdene er;

- Et aldersvennlig Norge, som bl.a. betyr at man ønsker å fremme et samfunn hvor eldre kan delta aktivt og bevare sin selvstendighet. 

- Aktivitet og fellesskap, som bl.a. skal bidra til at eldre opprettholder et sosialt nettverk.

- Helsehjelp, som bl.a skal sikre at eldre får ivaretatt sine grunnleggende behov for helsehjelp og bistand.

- Sammenheng i tjenestene, hvor et av målene er å ta vare på de som tar vare på sine eldre. 

Tjeldsund kommune ønsker å fremme vekst, opplevelser og folkehelse. Vi ønsker stor grad av medvirkning, og håper på god dialog med våre innbyggere i utviklingen av vår flotte kommune. 

Samtidig er det viktig å tenke på at vi alle har et ansvar for å gjøre hverdagen vår mot eldre år best mulig. Det er mange små grep som den enkelte kan ta i hverdagen. 

Middager ble servert på følgende serveringssteder og tidspunkt:

- Tjeldsundbrua hotell, den 22. juni kl 16.00 og kl 18.00

- En Smak, Evenskjer den 24. juni kl 16.00

- Elvegård hytteutleie, Balteskard, den 28. juni kl 16.00

- JaHa pub, Fjelldal den 30. juni kl 16.00.

De som meldte behov for skyss, fikk også dette dekket, via et godt samarbeid med drosjenæringen.

Totalt var det ca 150 av våre eldre som benyttet seg av muligheten, og vertskap for de ulike middagene har vært følgende enhetsledere; Elisabeth Horn, Per-Eivind Horn, Solgunn Sjøvoll og Janne Johansen. 

Takk for godt samarbeid.