På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2021, og med hjemmel i Eiendomsskattelovens § 15 legges eiendomsskatteliste til offentlig ettersyn på servicekontoret og vår hjemmeside. Ettersynet er 3 uker fra 12.3.2021

Lista inneholder skatteobjekt, skattegrunnlag og beregnet skatt. For 2021 har kommunestyret vedtatt en skattesats på 7 promille.

Klage vedr. fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klage må fremsettes skriftlig innen 6 uker til Tjeldsund kommune, Postboks 240, 9439 Evenskjer eller postmottak@tjeldsund.kommune.no

 

Eiendomsskatteliste 2021