Kommunen vil kontakte å eierne for å få tatt hånd om/tatt vare på dyra.