Søknadsskjema finnes på hjemmesiden:    https://www.tjeldsund.kommune.no/bevillinger.493382.no.html

Søknadsskjema salgsbevilling: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=235&externalId=5412&languageCode=nb&auth=KFPORTEN

Søknadsskjema skjenkebevilling:   https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=808&externalId=5412&languageCode=nb&auth=KFPORTEN

Følgende vedlegg  følge søknaden:

  • Firmaattest for alle selskaper som er involvert i driften av stedet.
  • Skatteattester for søker, eier eller andre med vesentlig innflytelse over virksomheten.
  • Målsatte tegninger/skisse over salgs- eller skjenkearealer som tydelige er markert.
  • Dersom du ikke er eier av bygget, adkomstdokumenter i form av leiekontrakt, fremleiekontrakt etc.
  • Dokumentasjon på styrer (daglig leder) og stedfortreder tilknytning til salgs- eller skjenkestedet.
  • Dokumentasjon på at styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven.
  • Andre vedlegg etter innsenders behov

Les ellers vår nettside om bevillinger   https://www.tjeldsund.kommune.no/bevillinger.493382.no.html

For å kunne påregne ny bevilling før perioden utgår, må ny søknad foreligge innen 30. april.