Det har vært strenge restriksjoner for besøk i omsorgsinstitusjoner siden 12. mars på bakgrunn av nasjonale føringer og råd grunnet koronapandemien, men vi kan nå åpne for besøk med begrensninger.

Kommunen følger råd gitt av helsedirektoratet og folkehelseinstituttet. Det er derfor utarbeidet retningslinjer for besøk i våre institusjoner og omsorgsboliger, og besøkende bes om forståelse for viktigheten med  at disse retningslinjene samt smittevernreglene overholdes.

 

Noen steder vil ha egne besøksrom, men det vil være individuelle tilpasninger på de ulike avdelingene. I omsorgsboligene vil besøkene være i bruker/beboers leilighet/bolig.

Se vedlagte informasjonsoversikter, samt egenerklæring.

Ta kontakt med den enkelte institusjon, omsorgssenter, sykehjem, boliger dersom du har noen spørsmål.