Radioaktivt nedfall:

Situasjonen følges tett av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ved målinger om radioaktivitet, og kommunen orienteres fortløpende om dette fra statsforvalteren. Dersom det vil bli nødvendig med anbefaling / pålegg om tiltak vil disse være sentralt iverksatt fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

 

Hva kan du gjøre for å beskytte deg – tiltak som kan redusere konsekvensene etter en atomulykke:

  • Holde deg inne
  • Ta jodtabletter- bare dersom myndighetene ber om det
  • Dusje om du har blitt forurenset
  • Følge kostholdsråd
  • Respektere myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering

 

Råd om å ta jodtabletter vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme. Tabletter med høykonsentrert jod, «Jodix», kan kjøpes reseptfritt på apotek. Jodtabletter vil bare være nødvendig for barn under 18 år, voksne 18–40 år, gravide og ammende.

Kommunen har sine lagre av jodtabletter fordelt på de 4 institusjonene i kommunen. Dersom myndighetene gir råd om inntak av høykonsentrert jod vil de bli distribuert etter oppsatt plan til skoler og barnehager for dem som oppholder seg der, eller for direkte utdeling dersom distribusjon skjer utenfor åpningstid for skole og barenhager. 

Les her:

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: Hva kan jeg gjøre?

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: Jodtabletter ved atomulykker

På Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets nettside finner du også oppdatert informasjon om atomsikkerhet og beredskap samt informasjon på mange språk: https://dsa.no/

 

Mer informasjon kan du også finne her: Individ og samfunn/ beredskap og krise/ beredskap / sikker hverdag

 

Tilfluktsrom:

Det er ingen offentlige tilfluktsrom i Tjeldsund kommune. Etter at loven ble endret mht krav om tilfluktsrom på slutten av 1990-tallet er nyere bygg bygd uten tilfluktsrom, og mange tilfluktsrom som var bygd etter tidligere krav er sanert etter ombygginger mv.

I den grad kommunale bygg har tilfluktsrom er disse forbeholdt dem som oppholder seg i bygget om alarmen skulle gå.

Det fins også enkelte andre private tilfluktsrom i kommunen. Heller ikke disse er tilgjengelige for offentligheten.