Kommunenes Sentralforbund (KS) skal bytte driftsoperatør for tjenestene SvarUt, SvarInn, SMS-tjenesten og eDialog. Det vil derfor ikke være mulig å sende eller motta post digitalt fra Tjeldsund kommune fra fredag 4. desember kl. 14.00 til mandag 7. desember kl. 08.00.