#doarváidál #noknu – Vi sier nei til mobbing og samehets

I Tjeldsund kommune er vi sammen for hverandre. Vi har ikke rom for hets mot folk fordi de er samisk, verken blant voksne, unge eller barn. Mange samer vegrer seg for å vise sin samiske tilknytning i det offentlige rom, i frykt for hets eller latterliggjøring. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor går vi nå sammen og setter ned foten. Samer skal være trygge i Tjeldsund.

I Tjeldsund kommune har unge og voksne samer opplevd en økning av hets, både i skole og i lokalsamfunn. Mange samer opplever at dette ikke er isolerte hendelser, men at det finnes utallige historier om hvordan samer opplever å få skjellsord rettet mot seg, eller bli hetset på annen måte i dagliglivet eller digitalt.

Samehets er ikke akseptabelt, og det må ta slutt. Det er ikke akseptabelt på skolen, på butikken, i idretten eller i kommentarfeltet. Derfor går vi nå sammen, og oppfordrer alle til å sette ned foten mot samehets i Tjeldsund.

---

#doarváidál #noknu – Mii eat dohkket givssideami ja sámiid cielaheami

Dielddanuori suohkanis leat mii searválagaid guhtet guoibmámet ovddas. Dáppe ii dohkkehuvvo cielaheapmi olbmuid vuostá go sii leat sápmelaččat, ii rávisolbmuid, nuoraid, iige mánáid gaskkas. Ollu sápmelaččat ballet čájeheamis iežaset duogáža almmolaš báikkiin, go ballet cielahuvvot dahje bilkiduvvot. Nie ii sáhte gal leahkit. Danne mii dál ovttas dadjat ahte dál lea doarvái. Sápmelaččat eai galgga dovdat dorvvohisvuođa Dielddanuoris.

Dielddanuoris leat ollu sámi nuorat ja rávisolbmot vásihan ahte cielaheapmi lea lassánan, sihke skuvllas ja báikegottis. Ollu sápmelaččat vásihit ahte dát eai leat dušše ovttaskas dáhpáhusat, muhto leat vaikko man ollu sámit geat muitalit mo vásihit ahte cielahuvvojit, dahje eará láhkai vásihit cielaheami árgabeaivvis dahje digitála vuogádagain.

Sámiid cielaheapmi ii leat dohkálaš, ja ferte dál nohkat. Ii leat dohkálaš skuvllain, gávppis, valáštallamis, iige neahttakommentárain. Danne mii dál čohkket searaid, ja ávžžuhat buohkaid Dielddanuoris bissehit sámiid cielaheami.