Definisjon av arrangement

Et arrangement er en sammenkomst på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut jfr. covid-19-forskriften §13.

Eksempler på arrangementer (ikke uttømmende):

• Gudstjeneste DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd 5

• Kirkelige seremonier som dåp, vigsel, konfirmasjon, begravelse/bisettelse som foregår i regi av kirken. Merk at private sammenkomster, selv om de foregår i kirkens lokaler, reguleres annerledes.

• Konserter, enten i regi av kirken eller andre som leier/låner kirkens lokaler.

• Stevner • Pensjonisttreff, samtalegrupper og lignende.

• Menighetsmøter/medlemsmøter, seminarer, konferanser, kurs, og andre faglige sammenkomster.

 

Begravelser/bisettelser/seremoni ved grav følger reglene for arrangementer. Merk at private sammenkomster som minnesamvær i etterkant av en begravelse har andre antallsbegrensninger enn begravelsen.

 

Avstand – minst 1 meter

Personer som ikke bor sammen, skal holde minst 1 meter avstand målt fra skulder til skulder i alle retninger uavhengig av koronasertifikat eller vaksinasjon. Arrangøren skal sørge for dette. Menighetene skal vurdere behov for ekstra kirkeverter e.l. som påser at deltakerne holder nødvendig avstand.

Merk:

• På arrangementer gjelder avstandsregelen alle som ikke bor sammen uavhengig av koronasertifikat og vaksinestatus. Det er unntak fra dette for personer i samme følge på store arrangementer som krever gyldig koronasertifikat for samtlige deltakere.

• Antallet til stede skal tilpasses at krav til avstand kan overholdes.

• Kravet gjelder også ved inn- og utgang og ved toalettbesøk o.l. Bruk av ekstra inn- og utganger bør tilpasses dette.

 

 

Uten test eller koronasertefikat

Innendørs

utendørs

Faste tilviste plasser

Inntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)

Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Uten faste plasser

Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)

Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

 

 

 

Med test eller koronasertefikat

Innendørs

utendørs

Faste tilviste plasser

50 % kapasitet opp til maks 3000 personer fordelt på kohorter à inntil 500

50 % kapasitet opp til maks 7000 personer fordelt på kohorter à inntil 500

Uten faste plasser

50 % kapasitet opp til maks 1500 personer fordelt på kohorter à inntil 500

50 % kapasitet opp til maks 3000 personer fordelt på kohorter à inntil 500

https://kirken.no/globalassets/kirken.no

For informasjon om bruk av koronasertefikat ved arrangementer, se informasjon på helsenorge.no.

 

Private arrangement

Maks 100 personer på private sammenkomster innendørs og utendørs, for eksempel bursdag eller fest i leid eller lånt lokale.

 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13d gjelder arrangementer på offentlig sted. Bestemmelsene gjelder også arrangementer i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

NB! Det anbefales ikke at personer som er ubeskyttet og bor i områder med høyt smittetrykk deltar på arrangementer i områder med lite smitte.