Tjeldsund kommunes økonomiske situasjon er utfordrende, og behovet for å se på løsninger som sparer utgifter eller gir større inntekter har meldt seg med større styrke etter hvert som disposisjonsfondet blir mindre. For at både lederne i kommunen, de tillitsvalgte og politikerne skulle få samme informasjon og felles ståsted med hensyn til den reelle økonomiske situasjonen var de samlet til felles budsjettseminar. Etter å ha blitt presentert for de økonomiske fakta og framtidsutsikter var 7 grupper i arbeid for å komme med synspunkter og forslag til hva man konkret kan gjøre for å bedre situasjonen.

Deltakerne var engasjerte, diskusjonene gikk livlig rundt bordene, og mange forslag kom fram. Innspillene blir tatt med til formannskapets videre arbeid med økonomioppfølging og innstilling til budsjett 2023.

Budsjettseminar 09.06, redusert.jpg