Vi minner om at det er utarbeidet en informasjonsside i forbindelse med budsjettarbeidet. Denne siden oppdateres jevnlig frem til kommunestyret har fattet sitt budsjettvedtak 13.desember. 

Har du spørsmål til kommunens budsjettarbeid er du velkommen til å ta kontakt med oss på budsjett@tjeldsund.kommune.no. Spørsmål vil bli besvart og publisert på vår informasjonsside for at flest mulig skal få informasjon om hvordan en kommunal budsjettprosess fungerer.

Informasjonsside budsjett 2024