Med bakgrunn i dette fikk kommunestyret beskjed om å levere et nytt budsjett for 2023 – i balanse – innen 30.juni 2023. Kommunestyret vedtok nytt opprinnelig budsjett for 2023 og økonomiplan for 2023 – 2026 i sitt møte 21.juni 2023.