Når vi bruker sms for å ta kontakt med deg, så henter systemene den informasjonen som ligger om deg direkte fra folkeregisteret.

Ligger det feil opplysninger om deg her, vil du ikke motta viktig informasjon like raskt.

 

For å i best mulig grad sikre at vi når deg, er det viktig at du bidrar med å oppdatere din registrerte kontaktinformasjon i folkeregisteret.

Dette gjør du ved å logge deg inn via www.altinn.no, og kontrollerer at ditt mobilnummer og din epostadresse er korrekt. 

 

Vi håper du tar deg tid til dette da det vil sikre at du mottar informasjon så raskt og målrettet som det er mulig når denne gis.

 

Takk for hjelpen!