Medisinsk status og tilstand

Ingen registrerte nye smittede. Smittet person i bedring. Oppfølging og smittesporing pågår. Nye prøver tas, ingen positive tester så langt. Sålangt så er 44 personer testet i Tjeldsund.

ETS medisinske senter har god kontroll med situasjonen og legetjenesten har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr.

For fremtidig situasjon og drift så har kommunen meldt behov/bestillinger for smittevernutstyr via Fylkeslegens nasjonale kartlegging.

ETS medisinske senter legger på sin hjemmeside fortløpende ut informasjon som våre pasienter kan følge med på. Ved behov for oppdatering/råd kontakt kommuneoverlege Nadezda Wessel 91 51 59 54

Helse- og omsorgstjenestene

Kontinuitetsplanlegging pågår fortløpende. Utarbeidet oversikt over tilgjengelig personell og antall personell i  karantene, som pr dags dato er 32. Driften tatt ned, spesielt i hjemmetjenesten som har begrenset besøk der det er mulighet for det. Vi holder telefonisk kontakt med pasienter/brukere. 

Smittevernutstyrslager er etablert på rådhuset. Vi har sålangt det smittevernutstyret vi trenger og etterfyller lageret fortløpende.

Ved behov for oppdatering/råd kontakt kommunalsjef Merete Jankila 95 79 27 75

Oppveksttjenestene

29 barn har i uka hatt omsorgstilbud i skole eller barnehage. Dette tjenestetilbudet er etablert for å dekke at samfunnskritiske funksjoner skal løses. 

Barnevernet samarbeider tett med skole/barnehage for å gi et tilbud til barn som har tiltak fra barnevernet.

Helsesykepleierne har opprettet koronatelefon for barn og unge. Dette er et tilbud hvor du kan snakke med våre helsesykepleiere om ting du lurer på. De nås på telefon 46 88 63 25

Vi har som andre kommuner etablert digital plattform for å løse den nye skolehverdagen. Vi erkjenner at denne situasjonen kom brått på oss. Læringskurven er bratt for mange, men skolene rapporterer om at dette går fint. Elever og lærere løser dette godt sammen. Ved behov for oppdatering/råd kontakt kommunalsjef Grete Jacobsen 90 65 52 81

Samfunn og infrastrukturtjenesten

Brann: organisert seg godt og laget nye rutiner for smitteforebygging. Har egne plattformer for intern kommunikasjon

Brøyting: enkelte problemområder ved senere tids snøfall. Kontinuerlig fokus på situasjonen for å forebygge uønskede hendelser.

Vann og avløp: Adskilt personell og god smitteforebygging

Administrasjonen: De fleste har i uka som er gått og kommende uke hatt hjemmekarantene/ hjemmekontor. Digitale løsninger fungerer fint og tjenesten er tilgjengelig. Ved behov for oppdatering/råd kontakt enhetsleder Jan Egil Strand 90 14 05 37

 

Rådhusfunksjonen

Rådhuset er stengt for besøkende, men vi er klare til å hjelpe og er oppdekt på alle servicefunksjoner så ikke nøl med å ta kontakt. Mye handler om korona for tiden, men ikke alt! Vi opprettholder hverdagslivet og utviklingsarbeidet etter beste evne i tillegg til å støtte tjenestene våre og kriseledelsen best mulig. Ved behov for oppdatering/råd kontakt kommunalsjef Geir Sakariassen 91 36 30 87

Folkehelsearbeid og frivillig innsats

Frivillige koronahjelpere. Så langt har mange meldt seg til ulike oppdrag som vikarer i helse og omsorg, handlehjelpere, telefonvenner osv. Det er vi glade for! Vi ønsker gjerne at flere melder seg til tjeneste via vår hjemmeside eller ved å kontakte Laila 41 80 69 52  eller Janne 90 76 72 22

Ordfører og rådmann hadde i midtuka et godt møte med Røde Kors foreningene og Sanitetsforeningenes Omsorgsberedskapsgruppe. Vi er omforent nye samarbeidsavtaler som skal vedtas endelig av kommunestyret etter hvert. Organisasjonene er i ferd med å innhente oversikt over hvilke ressurser de har til rådighet i den situasjonen vi står overfor. Dette skal de videresende til Frivillighetssentralen som skal koordinere innsatsen.

Arbeidet i kriseledelsen

Til uka fortsetter arbeidet med oppfølging, forebygging og planlegging. Møter i kriseledelsen er planlagt, oppfølgingsmøte med Fylkesmannen skal gjennomføres, ordfører og rådmann har invitert toppledelsen i nabokommunene til informasjonsutveksling og samordning og vi skal også få innkalt beredskapsrådet til møte. Som forsvarskommune er sivilt - militært samarbeid viktig og vi står i fortløpende kontakt med hverandre; kommuneledelsen og ledelsen i Ramsund.

Har du behov for å snakke med ordfører og rådmann direkte, så treffer du ordfører Helene på 91 24 55 15 og rådmann Torbjørn på 94 81 22 50

 

Vi forstår at mange kan bli redde og usikre i situasjonen som råder. Kriseledelsen er til for å lede, organisere og styre kommunen gjennom denne krisen, og det skal vi klare fint, vi har god oversikt og kontroll og vi har mange gode hjelpere i alle ledd og tjenester i kommunen!

 

Fortsett å ta vare på hverandre - Sammen for hverandre!

 

Vennlig hilsen kriseledelsen i Tjeldsund kommune