Dette betyr at man vil være i gang med legging av fiberkabel fra Bøneset via Elverhøy - Breistrand og til Landsholmen i løpet av sommeren – dette vil gi innbyggere og virksomheter for områdene et digitalt løft inn i gigabit samfunnet, slik kartutsnittet viser.

Utbyggingen vil starte med legging av med fiberkabel i bakken i nevnte områder, fra april og er ventelig ferdigstilt dette innen årets utgang. 
Det legges opp til at nettet skal dekke alle kunder som er definerte som fastboende, næringsbygg og offentlige bygg – i det definerte utbyggingsområdet. Dette inkluderer tilbud om internett.

  1. Fastboende/ boliger, bedriftskunder og offentlig virksomhet kan knytte seg til fibernettet.
  2. Fritidsboliger får tilbud om tilkobling, men dette vil ikke dekkes av NKOM midlene, dvs. disse må betale full pris for tilkobling til utbygger.
  3. Utbygger vil komme med mer detaljert informasjon om abonnement og pris fortløpende.

Det digitale løftet dette innebærer betyr mye for Tjeldsunds innbyggerne i områdene som samfunn:

  1. Etablering av stabilt nett og næringsutvikling
  2. Innbyggerne får en ny digital hverdag inkludert bedre tv-tilbud

    Det er viktig å understreke at det legges opp til løsninger som gjør det mulig å foreta oppgraderinger og videreutvikling av tilbudet over tid – som gir enda bedre digitale muligheter.

 

Nordkraft Fiber AS (tidligere HLK) er ute med salgskampanje, og vi oppfordrer alle til å melde sin interesse.

Privatpersoner kan ta kontakt dersom det er spørsmål om tilbud, hastighet og pris på epost til christian.rogde-gilje@nordkraft.no

Bedriftskunder bes ta kontakt på epost: fiber@nordkraft.no

Er det spørsmål om kommunens rolle i det videre arbeidet, kontakt Hugo Losvik (epost: hugo.losvik@tjeldsund.kommune.no).

På nettsiden til Norkraft Fiber kan dere følge prosjektet og finne mer informasjon om priser, etableringskostnad etc. https://nordkraftfiber.no/utbygging/trosen-sor-lavangen/

 

Infomøte om fiberutbygging i området Bøneset – Elverhøy – Breistrand – Sør-Lavangen

Nordkraft Fiber vil i samarbeid med Tjeldsund kommune gå i gang med å bygge ut fiberbasert bredbåndsnett i ditt område. Fibernettet vil erstatte dagens H-Link for de som har det i dag.

Det er med glede vi inviterer til et uforpliktende informasjonsmøte på:

            Breistrand Grendehus, tirsdag 5. april klokken 18:00

Fiberkabelen fra Nordkraft Fiber gir deg lynrask internett og et innholdsrikt TV-tilbud.
På møtet vil dere få informasjon om Altibox-tjenestene vi leverer, og vi vil informere om vår fiberutbygging.

Velkommen!