Tjeldsund kommune har et formelt samarbeid om branntjenester med Harstad kommune, men hovedårsaken til at det kan være flere brannvesen til stede når det skjer noe, er at vi som kommune kan motta støtte fra andre brannvesen når dette er nødvendig. Og vi kan gi støtte til andre.

Ved en alarmmelding, vil det alltid blir gjort vurderinger om hva som skjer og hvilken innsats vi må sette inn. Noen ganger er det behov for å sikre en hendelse ved at en slår alarm til andre enn eget brannkorps. Dette kan være seg korpsene i nabokommuner, men dette gjelder også innad i kommunen der de tre korpsene vi har, samarbeider slik at innstasen i en gitt situasjon blir rett.

En god beredskap krever et godt samarbeid, og det er det vi ser det praktiske resultatet av noen ganger ved hendelser.