Det viktig at man sjekker at hytta er godt sikret mot brann, og beredskapsledelsen i Tjeldsund kommune ønsker å minne på om Brannvernforeningens sjekkliste for brannsikker hytte:
 
• Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk.
• Ha alltid ekstra batterier i reserve.
• Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr
• Gå aldri fra levende lys.
• Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.
• Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte.
• Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.
• Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.
• Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette.
 
Vi ønsker hyttefolket en God og brannsikker påske.
 
I tilfelle ulykken er ute:
Nødtelefon for brann: 110
Riktig adresse må oppgis for at nødetatene raskt kan finne fram.
Om hytta ikke har adresse kan man skrive ut nødplakater med koordinatene her: https://www.kartverket.no/til-lands/nodplakat
En nødplakat har all informasjon nødetatene trenger for å finne fram når du trenger rask hjelp.