Øvelsen vil pågå utover kvelden.

Vi ber dere som innbyggere unngå røyken, og ved behov, lukke vinduer m.v.

Dette er en kontrollert og planlagt nedbrenning og trengs ikke varsles til 110.