Gjennom hele 2022 skal frivilligheten feires.

Året vil være fylt med en rekke signalarrangementer, små og store markeringer - både digitalt og fysisk. 

Målet med året er å synliggjøre det som allerede finnes der ute i lokalmiljøene. Den offisielle og nasjonale åpningen av Frivillighetens år 2022 er på FNs dag for frivilligheten 5. desember 2021. 

På nettsidene Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no) finnes det masse god informasjon og materiell som kan brukes.

Ta gjerne kontakt med Enhet for kultur og folkehelse for nærmere informasjon.