Som en følge av Tjeldsund kommune tiltak i sammenheng med Korona-utbruddet, vil flere av våre medarbeider inntil videre arbeide utfra hjemmekontor i tråd med de nasjonale anbefalingene.

 

Dette omfatter også saksbehandlere ved enhet for samfunn og infrastruktur (tidligere «tekniske tjenester» og «PLU»), og omfatter fagfelt som byggesak, delingssak, jord/skoglovbehandling, plansak og kart/matrikkel, kommunale veier, vann, avløp og lignende tjenester knyttet til teknisk sektor.

 

For deg som innbygger/kunde, vil dette medføre at du ikke vil kunne treffe våre saksbehandlere på kontoret ved å henvende deg på rådhuset, men må ta kontakt over telefon. Du når oss ved å ringe Tjeldsund kommunes sentralbord, så vil du bli satt over til saksbehandlere.

 

Når dette er sagt:

  • For generelle spørsmål, henviser vi til vår hjemmeside www.tjeldsund.kommune.no – her vil du kunne finne flere opplysninger – blant annet mange av de vanligste søknadsskjemaene.
  • Du kan også sende din forespørsel på epost til post@tjeldsund.kommune.no – dette kan i gitte tilfeller medføre at du får et raskere svar.

 

Vi er i en uvant situasjon som stadig utvikler seg og vi må tilpasse oss denne. Dette kan medføre at vi vil måtte prioritere henvendelser og ber om forståelse for dette.

 

 

Enhetsleder samfunn og infrastruktur