Besøkshjemmet skal være et trygt og hyggelig sted der barna kan være en del av det alminnelige familielivet.

Vi søker besøkshjem som vil bidra til å gi barn en bedre hverdag. Det er ingen krav til formell kompetanse som besøkshjem. Det viktigste er at du vil gi barn en trygg base i form av et godt avlastningstilbud, at du har et ønske om å gjøre en innsats. Det er ingen krav til utdanning, men erfaring og arbeid med barn er en fordel. 

Besøksforeldre må legge fram politiattest ikke eldre enn 3 måneder. 

Vi tilbyr

  • Fast kontaktperson og eventuell veiledning ved behov.
  • Lønn etter fastsatte satser.  

Kontaktinformasjon

Tjeldsund barneverntjeneste telefon  95933157