Feilen gikk ut på at digitale meldinger sendt til barnevernet, ikke ble lagret i fagsystemet Visma Familia. Dette kunne være et svært alvorlig avvik. Det ble derfor iverksatt oppgradering av fagsystemet og gjennomgang for å se om vi hadde noen avvik. Etter gjennomgang har vi konkludert med at vi ikke har noe avvik. Det vil si at vi ikke har «mistet» noen meldinger til barnevernet. Noe vi er veldig glade for.

Digitale meldinger til barnevernet i Tjeldsund kan trygt sendes via lenke på hjemmesiden vår:

Barneverntjenesten Tjeldsund - Tjeldsund Kommune