Mandag 15.mai 2023 var rådet for personer med nedsatt funksjonsevne ute på befaring i området rundt Evenskjer. Rådet besøkte i den anledning Tjeldsund tannklinikk, Skånland helsestasjon, ETS Medisinske senter, Rådhuset, dagligvarebutikken Extra, Skånland skole og Paviljongen. Dette var ikke en varslet befaring, men rådet ble tatt godt imot alle steder.

Målet med befaringen var å finne ut hvordan tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne er ivaretatt ved disse byggene som er lokalisert sentralt på Evenskjer.

Alle representantene var etter gjennomført befaring veldig godt fornøyd og skjønt enige i at dette hadde vært et givende, innholdsrikt og opplysende oppdrag. Det ble avdekket både mindre og større utfordringer på alle steder, men rådet var samstemt i at dette er punkter som kan utbedres og rettes opp uten store påkostninger.

Fra rådet deltok Janne Olsen, Kristina Nilsen, Elisabet Israelsen, leder og Helene B. Nilsen, ordfører. I tillegg var Ivar Per Hartviksen fra enhet for samfunn og infrastruktur med på denne befaringen.

Det vil bli utarbeidet en egen rapport som vil bli presentert for kommunens formannskap og kommunestyre.