Alle barnehagene i Tjeldsund er med i samordnet barnehageopptak. Det må søkes elektronisk via Oppvekstportalen innen 1. mars 2022.

 

Husk når du søker:

  • Ha klart personnummer for både foreldre og barn
  • Søknaden må være registrert innen 1. mars 2022
  • Nytt barnehageår starter 22. august
  • Barn født i september, oktober og november 2021 har rett til å begynne innen utgangen av den måneden barnet fyller 1 år.
  • Opptak skjer etter gjeldende vedtekter for private og kommunale barnehager.
  • Søkere som allerede står på venteliste trenger ikke å søke på nytt.
  • Ønsker du omvisning i barnehagen eller har spørsmål, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med styrer/enhetsleder.