Mildrid Luneborg Ellingsen, Inger-Johanne Mørkved og Melita Båfjord er initiativtakere til dette flotte tilbudet.  

BARK skal være en møteplass med aktiviteter, der det legges til rette for gode mestringsopplevelser. Der barna får nye venner og utvikler sosiale nettverk. De fleste aktivitetene skjer utendørs, der barna lærer å bruke nærmiljøet med alle dets muligheter. 

BARK samarbeider med flere og foreninger, og har foreløpig en aktivitet i måneden. 

Neste aktivitet vil være lørdag den 18. mars ved Kjønna grendehus. Her vil det være ulike vinteraktiviteter. 

BARK fikk omvisning på BUA ved Barne- og ungdomskoordinator Linn-Eva Sæter og Janne Johansen, leder for enhet kultur og folkehelse.
BUA utstyrssentral tilbyr gratis utlån, det kan f.eks. være truger, ski, akematter, sekker m.m. Tilbudet er både for enkelt personer, organisasjoner og lag og foreninger. 
BARK ble også oppfordret til å komme med forslag og ønsker dersom det er annet aktivitetsmateriell som de mener utstyrssentralen, BUA bør anskaffe.

Vi heier på det fantatisk flotte frivillige initiativet som Tjeldsund Røde Kors v/BARK har startet.