Saksliste: Sakstype Sak nr. Sakstittel Gradering PS 18/20 Godkjenning av møteprotokoll PS 19/20 Arbeidsreglement Tjeldsund kommune PS 20/20 Lønnspolitisk plan Tjeldsund kommune PS 21/20 Permisjonsreglement Tjeldsund kommune PS 22/20 Reglement for databriller - Tjeldsund kommune PS 23/20 Reglement for EKOM-tjenester Tjeldsund kommune PS 24/20 Retningslinjer for påskjønnelser Tjeldsund kommune PS 25/20 Utbyggingsavtaler og justeringsavtaler for MVA knyttet til opparbeidelse av kommunal infrastruktur - prinsipper PS 26/20 Eiendomssalg Kalshågen II PS 27/20 Rapportering delegerte saker DS 06/20 Vedtak - utslipp av sanitært avløpsvann - gnr 73 bnr 14 - Astafjordveien 422 DS 07/20 Feilregistrering PS 28/20 Referatsaker RS 07/20 Skolerute 2020-2021 for Tjeldsund kommune RS 08/20 Saksprotokoll: Straksbehov for erstatning av ikke kjørbar bil hjemmetjeneste PS 29/20 Orienteringer/drøftinger Du kan lese mer om sakene som skal opp i lenken under