Kommunen følger FHIs anbefalinger mht prioriteringsrekkefølge:

  1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer som er over 75 år og eldre med hjemmesykepleie
  2. Aldersgruppen 80 år og eldre
  3. Aldersgruppen 75-79 år

Kommunen har bestilt flere vaksinedoser. Frem til disse kommer prioriteres tilgjengelige doser til sykehjemsbeboere og personer som får hjemmesykepleie, jfr prioriteringsrekkefølgen. Aktuelle personer i første prioritet vil bli kontaktet av kommunen. 

Mer informasjon om tid og sted for vaksinering av prioriteringsgruppe 2 og 3 kommer når kommunen har fått flere vaksinedoser.

Kommunen forbereder seg også på å planlegge tilbud om fjerde dose til personer fra 65 år og oppover samt personer mellom 18-64 år med underliggende sykdommer, dette kan tidligst skje fra 1. september.