For de av veiene uten fast dekke, kan kjørebanen tidvis bli dårlig. Dette er beklagelig, men det er vanskelig å få gjort noe med dette før de tørker opp slik at de kan skrapes.

 

For å unngå ytterligere skader og i mange tilfeller permanente skader, og for å ivareta veiene på sikt, ser vi oss nødt til å begrense belastningen på veiene. Tung last i teleløsningsperioden medfører ofte hard slitasje på både veikropp og dekke.

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra onsdag 10. april 2024 klokken 06.00 innført aksel-lastrestriksjoner på kommunale veier i Tjeldsund kommune til 6 tonns aksellast i teleløsningsperioden.

 

Unntak:

a) Rutegående persontransport, tanktransport av melk, dyretransport, bergingsbil, renovasjonsbil.

b) Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger.

 

Dispensasjoner for annen transport vil normalt ikke bli gitt når lasten er delelig. Det kan søkes om dispensasjon maksimalt opp til veiens normallast, under forutsetning av at det i en slik søknad kommer klart fram hvorfor det søkes dispensasjon.

 

Pågående byggeprosjekt, transport for næringsdrivende i Tjeldsund kommune, og nødvendig transport utover dette kan være slik grunn for at tyngre aksellast likevel kan tillates. Ved slike behov, tas det kontakt med Tjeldsund kommune per e-post til post@tjeldsund.kommune.no, og merkes «Aksellast».

 

Restriksjonene gjelder inntil videre.