For å unngå ytterligere skader og i mange tilfeller permanente skader, og for å ivareta veiene på sikt, ser vi oss nødt til å begrense belastningen på veiene. Tung last i teleløsningsperioden medfører ofte hard slitasje på både veikropp og dekke.

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra onsdag 12. april 2023 klokken 24.00 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veier i Tjeldsund kommune til 6 tonns aksellast i teleløsningsperioden.

Unntakene er:

a) Rutegående persontransport, tanktransport av melk, dyretransport, bergingsbil, renovasjonsbil.

b) Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger

 

Dispensasjoner for annen transport vil normalt ikke bli gitt når lasten er delelig. Det kan søkes om dispensasjon maksimalt opp til veiens normallast, under forutsetning av at det i en slik søknad kommer klart fram hvorfor det søkes dispensasjon.

 

Pågående byggeprosjekt, transport for næringsdrivende i Tjeldsund kommune, og nødvendig transport utover dette kan være slik grunn for at tyngre aksellast likevel kan tillates.

 

Ved slike behov, tas det kontakt med Tjeldsund kommune per e-post til post@tjeldsund.kommune.no, og merkes «Aksellast».

Restriksjonene gjelder inntil videre.