For de av veiene uten fast dekke, kan kjørebanen tidvis bli dårlig. Dette er beklagelig, men det er vanskelig å få gjort noe med dette på flere av veiene før de tørker mer opp slik at de kan skrapes.

For å unngå ytterligere skader – i mange tilfeller permanente skader – på veiene, og for å ivareta veien på sikt, ser vi oss helt nødt til å begrense belastningen på veiene. Tung last på veier i teleløsningen medfører altfor ofte for hard slitasje på både veikropp og dekke.

 

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra søndag 27. mars 2022 kl 24.00 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veier i Tjeldsund kommune til 6 tonns aksellast i teleløsningsperioden.

Unntakene er:

a) Rutegående persontransport, tanktransport av melk, dyretransport, bergingsbil, renovasjonsbil

b) Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veier. 

Dispensasjoner for annen transport vil normalt ikke bli gitt når lasten er delelig, men det kan søkes om dispensasjon, maksimalt opp til veiens normallast, under forutsetning av at det i en slik søknad kommer klart fram hvorfor det søkes dispensasjon.

Pågående byggeprosjekt, transport for næringsdrivende i Tjeldsund kommune, og nødvendig transport utover dette kan være slik grunn for at tyngre aksellast likevel kan tillates.

 

Ved slike behov, tas det kontakt med Tjeldsund kommune per e-post til post@tjeldsund.kommune.no, og merkes «Aksellast».

 

Restriksjonene gjelder inntil videre.