Dette er beklagelig, men det er vanskelig og få gjort noe med dette på flere av veiene før de tørker mer opp slik at det kan skrapes.

 

For å unngå ytterligere skader – i mange tilfeller permanente skader – på veiene, ser vi oss helt nødt til å begrense belastningen på veiene.

 

Tung last på veier i teleløsningen medfører altfor ofte for hard slitasje på både veikropp og dekke.

Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 blir det fra onsdag 31. mars 2021 kl 16.00 innført aksellastrestriksjoner på kommunale veier i Tjeldsund kommune til 6 tonns aksellast i teleløsningsperioden.

 

Unntakene er:

a) Rutegående persontransport, tanktransport av melk, dyretransport, bergingsbil, renovasjonsbil

b) Kommunale biler og maskiner brukt i vedlikeholdsarbeid av kommunale veger

 

Dispensasjoner for annen transport vil normalt ikke bli gitt når lasten er delelig, men det kan søkes om dispensasjon under forutsetning av at det i en slik søknad kommer klart fram hvorfor det søkes dispensasjon.

Pågående byggeprosjekt, transport for næringsdrivende i Tjeldsund kommune, og nødvendig transport utover dette kan være slik grunn for at tyngre aksellast likevel kan tillates.

 

Ved slike behov, tas det kontakt med Tjeldsund kommune fortrinnsvis pr e-post til post@tjeldsund.kommune.no

 

Restriksjonene gjelder inntil disse oppheves ved ny annonse.