Tjeldsund kommune var nominert av Troms og Finnmark fylkeskommune til utmerkelsen som årets trafikksikkerhetskommune. Samferdselsdepartementet deler årlig ut denne prisen til en kommune i Norge som har utmerket seg innenfor dette området.

Juryens begrunnelse for at årets pris ble tildelt Tjeldsund kommune er:

Tjeldsund kommune prioriterer trafikksikkerhet høyt, med kreativitet og stort engasjement. Kommunen har fått på plass en god trafikksikkerhetsplan etter kommunesammenslåingen i 2020, der de beste erfaringene fra de tidligere kommunene er videreført. Planen tilstreber å nå den enkelte innbygger og har fokus på trafikksikkerhet for barn og unge, blant annet ved å prioritere skolevei og hjertesoner. Kommunen har et godt samarbeid med andre aktører i trafikksikkerhetsarbeid, som Trygg Trafikk, Statens vegvesen og fylkeskommunen. Tjeldsund kommune er et godt forbilde i arbeidet for å bedre trafikksikkerheten.

Pressemeldingen fra Regjeringen kan leses på regjeringen.no

I forbindelse med utmerkelsen fikk Tjeldsund kommune diplom, blomster og en sjekk på kr 1 000 000,- som skal gå til trafikksikkerhetstiltak.

 

Ordfører Helene Berg Nilsen takket på vegne av kommunen. Dette er en stor ære og vi vil bruke dette som motivasjon til å fortsette det systematiske og gode arbeidet for å øke trafikksikkerheten i vår kommune.


I forbindelse med markeringen kom det gratulasjoner og lykkeønsker fra samarbeidsparter som Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet.