Kransenedleggelse og 17. mai tale fra Helene Berg Nilsen, ordfører i Tjeldsund kommune: https://www.youtube.com/watch?v=OaSaqlYhFXo&feature=youtu.be

17. mai tale til alle unge i Tjeldsund fra Emil Sverrisson, russepresident på Heggen og bosatt i Tjeldsund kommune: https://www.youtube.com/watch?v=I3PTXNI1HmQ