Utenom åpningstid, ta direkte kontakt med saksbehandler. Telefonnummer til ansatte finnes her

Kontortid:
15.05. - 14.09. kl. 08.00 - 15.00
15.09. - 14.05. kl. 08.00 - 15.45