Sommeren 1941 kom tyske soldater til Grovfjord og etablerte stillinger nede på Kalvskinnet. Nova turlag har tidligere ryddet en tursti som går innom noen av disse stillingene. Nå har Skånland historielag satt opp skilt som forteller hva som foregikk for 80 år siden. På skiltene som er satt opp er det QR-koder, for utvidet tekst både på norsk og andre språk. 

Her er litt av informasjonen som finnes på skiltene; "Etter at tyske og norske soldater hadde gjort strandhogg flere plasser langs kysten, bl.a i Lofoten, var den tyske militærledelsen overbevist om at en nært forestående alliert landgang var under planlegging. Jernmalmen, som ble skipet fra Narvik, var livsviktig for de stridende parter, og Grovfjord ble i så måte også viktig å forsvare. Med bilvei frem til Narvik ville en inntrenger nå malmbyen på to timer."

Det er et ønske at mange benytter turstien og sjekker ut krigsminnene. QR kodene gjør at informasjonen også blir mer tilgjengelig for flere. All honnør til de frivillige som har stått på for å få i havn dette prosjektet. Det er en flott innsats som er lagt ned her, og som det virkelig står respekt av.