Tema: Framdrift utbygging, oppbyggingen av luftforsvarets aktivitet, og informasjon vedrørende støymålinger og tiltak.

 

Tid og sted: 
Evenskjer
: 25. oktober kl. 18.00 - 19.30. Ungdomshuset
Bogen: 26. oktober kl. 18.00 - 19.30. Evenes samfunnshus.