Det vil også bli gitt informasjon om de ulike aktørenes roller, ansvar og myndighet, samt innbyggernes rettigheter.

I møtet vil det bli gitt informasjon om blant annet flymønster og støy tilknyttet F35-flyene som er stasjonert på Evenes flystasjon. Til stede vil det også være fagpersoner på støyberegninger og -målinger fra SINTEF og Multiconsult.

I etterkant av det åpne møtet vil det bl.a. søkes å få etablert en interesseforening for beboerne. Ansvarlig for denne seansen er initiativpersoner fra de berørte innbyggerne.

Link til Forsvarsbyggs annonse: https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv-evenes-flystasjon/apent-informasjonsmote-om-stoy-i-tjeldsund/