Dette tilbudet er for alle unge i Tjeldsund kommune fra videregående alder til og med 20 år.

Her kan du henge med venner, delta på ulike aktiviteter, game, trene, være kreativ, få enkel servering og mye mer. Bli med å form tilbudet utfra hva du ønsker.

Vi har en minibuss tilgjengelig, og kan være behjelpelig med skyss hjem.

Dette tilbudet er kommet i gang takket være midler fra Troms Holding. Tjeldsund kommune har sammen med noen andre kommuner og fylkeskommunen, søkt og mottatt midler til ungdomsmøteplass og transport. Dette er et eksempel på godt samarbeid med fylkeskommunen og kommune. Sammen kan vi få til mange gode tilbud. En ekstra stor takk til Troms Holding, som gjør dette mulig.

Velkommen til åpent hus på Paviljongen, Evenskjer (det gule huset bak Skånland skole), hver lørdag kl. 13-16

Ved spørsmål ta kontakt med ansatte på kultur og folkehelse.